ynParley | KCB

GRAFISCH ONTWERP
ynParley | KCB

Infographics intern- en extern klachtrecht.

De infographic Intern Klachtrecht toont “de reis van de klacht” (passend contact en procedurele rechtvaardigheid) binnen de Algemene wet bestuursrecht.

In opdracht van Yvette Nass (ynParley) en Caroline Koetsenruijter (KCB).

 

Category

GRAFISCH ONTWERP, Infographics