PAULIEN LAMMERS

LOGO | HUISSTIJL
PAULIEN LAMMERS

Ontwikkeling van een compleet nieuwe huisstijl voor Paulien Lammers; Logo, huisstijl, visual, brieftemplate, visitekaartje, PPT en website.

Zij biedt trainingen, advies en coaching aan basisscholen die vroeg vreemdetalenonderwijs bieden. Het gaat om vakdidactiek voor Engels, Duits en Frans en taalvaardigheid Engels. Daarnaast ontwikkelt zij materiaal voor taallessen en cursussen.

 

Bekijk de website [www.paulienlammers.nl]

Category

Huisstijl, Logo, LOGO | HUISSTIJL