KVK-NR VERMELDING VERPLICHT

Er zijn nog veel websites, die niet voldoen aan de wet. Bedrijven en rechtspersonen zijn namelijk verplicht om het KvK-nummer op de website en in e-mailberichten te vermelden, behalve als het om reclame gaat.

 

Het KvK-nummer moet ook vermeld worden op alle uitgaande brieven, orders, offertes, facturen (zie Blog factuureisen) en andere schriftelijke uitingen. Deze verplichting van vermelding van het KvK-nummer geldt niet voor verenigingen en stichtingen zonder onderneming, verenigingen van eigenaars, overheden en kerkgenootschappen.

Het niet voldoen aan deze verplichting levert een economisch delict op. Een overtreding, waarop een geldboete van maximaal € 16.750, een taakstraf of maximaal zes maanden gevangenisstraf staat.

 

De wettelijke onderbouwing vind je in Artikel 27, lid 1 van de Handelsregisterwet:

Artikel 27
1. De volgende in het handelsregister ingeschreven ondernemingen of rechtspersonen zorgen ervoor dat op alle van die onderneming of die rechtspersoon uitgaande brieven, orders, facturen, offertes en andere aankondigingen, met uitzondering van reclames, is vermeld onder welk nummer deze in het handelsregister is ingeschreven:

De tekst ”en andere aankondigingen” komt uit de Europese Richtlijn 2003/58/EG:

Door deze aanpassing vallen nu ook officiële elektronische communicaties onder deze verplichting. Een bedrijfswebsite moet dus voorzien zijn van het KvK-nummer van het bedrijf. Deze verplichting geldt ook voor zakelijke e-mail. Uitgaande officiële e-mail moet voorzien zijn van het KvK-nummer van het bedrijf.